30/9/10

Admissió a tràmit el recurs contenciós administratiu contra la primera llicència de macroprostíbuls a Mataró


CiU s’ha vist abocat a anar al jutjat. Avui hem donat a conèixer l'acceptació per part del jutjat de la demanda interposada com a recurs contenciós contra la denegació de recurs de revisió macroprostíbuls.

Insistim en dir NO al prostíbul, i ens basem en els defectes de forma que provoquen la nul·litat de la llicència atorgada i temporalment suspesa.

El fet que el jutge hagi admès a tràmit el recurs contenciós administratiu, significa que revisarà si l’Ajuntament té raó o no. Està clar que el jutge no hagués acceptat a tràmit el recurs, sense el pas previ del recurs extraordinari de revisió, ni sense contemplar que CiU és part legitimada i pot defensar els interessos generals dels ciutadans. Estudiarà les raons de les dues parts i dictarà sentència.

Nosaltres només volem que s’anul·li la llicència perquè l’Ajuntament la va tramitar malament. És una llicència mal donada i amb frau de llei.

CiU vol un model de ciutat que no s’adiu amb el de l’ajuntament. No només afecta la nostra imatge sinó el futur econòmic de Mataró. Des de l’oposició volem estalviar diners als ciutadans i no haver de pagar indemnització al titular de la llicència ( només està suspesa no anul·lada).

Demanem com ho venim fent de fa temps, la nul·litat de la llicència donada. La denegació de la segona llicència. I una nova ordenança municipal específica que reguli aquests establiments.

Ells insisteixen en que han tramitat bé i que la llicència està ben donada. Aleshores perquè hi ha una altre entitat de la ciutat, que està seguint el seu curs en un altre jutjat i del qual el govern no en parla. Això només demostra, que les coses no s’ha fet bé..

Al febrer suspenien la concessió de les llicències amb l’argument de manca de regulació, i abans de l’estiu acceptaven elaborar l’ordenança municipal específica que CiU ja els havia reclamat al ple del mes d’abril.

Ens han enganyat amagant les seves intencions, als representants polítics i a la ciutadania.

Ho sabien des de juny de 2009, tant el regidor d’urbanisme, com la lletrada de l’ajuntament, que van tramitar l’informe urbanístic sobre la compatibilitat del projecte.

El juliol de 2009, una empresa demanava la llicència per obrir “sala de festes amb espectacle i annexes” i la regidora de promoció econòmica ho va autoritzar.

La suspensió significa guanyar temps per acabar obrint. La nova ordenança municipal regularà les dimensions. Com li compensaran al propietari?

Si l'ajuntament s'ha equivocat que ho reconegui i no li faci pagar al ciutadà.

Avui com a data límit, CiU ha presentat les seves al.legacions referent a la “modificació puntual del Pla Especial Regulador de l’ús Recreatiu”.