6/4/13

"La Passió" de la Gent Gran del Parc

    
 
 
 La gent del Casal del Parc, brodant la Passió com sempre!