9/3/09

Universitat Europea. Una possibilitat per Mataró.No està fet. Només s’ha fet el primer pas però és el més important.
Ha costat que el govern ho entengui i s’hi posi però ja està fet. Ara només resta que es treballi bé i que la cosa fructifiqui.
Per Mataró i tota la comarca seria un gran pas endavant per la evidència del que significa tenir una inversió d’aquestes característiques. Els universitaris són una font de talent per a la zona on estudien però també un gran potencial d’intercanvi cultural, a més de generar prosperitat i desenvolupament econòmic. La tendència a aprofitar les possibilitats i relacions que el lloc on s’estudia pot oferir és decisiu a l’hora de emprendre. Per tant, endavant i fem-ho bé.
Des de CiU, hem suggerit al govern aquesta acció i fomentat la trobada concreta amb la Universitat Europea, per mitjà del Sr. Lluís Bassat (Conseller). Aquesta Universitat pertany al Laureate International Universities, un gegant mundial. Ens ha costat un any i mig convèncer al govern que fes el pas però, finalment, ens en hem sortit.
A partir d’ara, el govern és qui en porta la iniciativa però un projecte així només surt si hi ha consens. Ha de sortir bé. Mataró s’hi juga molt. Sempre he dit que si no fas les batalles mai en guanyes cap. Presentem-hi candidatura ferma !
El dia 23 els tindrem a Mataró.