8/1/11

We are Catalans!M'ha arribat aquest fantàstic treball. A veure què us sembla?El duet 'The Bastoners', conformat per Marc Vilarrasa i Omar Macías, presenten el seu primer treball, intitulat 'We are Catalans': un cant a la sobirania de Catalunya, entesa com a nació dins de les múltiples nacions amb les que es conforma Espanya, Europa, el Món i, per extensió, el cosmos. Composada per Marc Vilarrasa en anglés, i produida per Omar Macías, 'We are Catalans' està destinada a ser entesa per gent de tot arreu, per això és una de les poques cançons catalanistes en llengua anglesa.

Nosaltres som Catalans, provant d'alliberar-nos dins la nostra terra,
Tan sols perquè som Catalans, jo envio el meu cant a través dels quatre vents.
Nosaltres som Catalans, i com a poble reclamem els nostres drets...
Nosaltres som Catalans! Prova de tenir-ho clar!
Nosaltres som Catalans! No em fa res si et molesta!,
perquè a la meva terra nosaltres som Catalans,
i després d'això som Espanyols
(però de cap de les maneres som Castellans),
i després d'això som Europeus,
però tot i així som del Món,
i estem fora de perill 'gràcies, Sol', i després d'això som de l'Univers,
però més enllà de tot som dels déus...
Però sens dubte els déus saben com governar, i l'enorme Univers també rutlla,
i mentre el Sol segueixi lluent,
guiarà els planetes segons lleis el·líptiques!
I si atenem amb cura la Terra,
ella comandarà per sí mateixa el camp i el glauc,
i si ella pot, així mateix ho farà tota Europa,
aleshores perquè no seria possible també per als Espanyols?,
i si ells poden tenir el seu govern, nosaltres exigim també el nostre.
Nosaltres som Catalans! Prova de tenir-ho clar!
Nosaltres som Catalans! No em fa res si et molesta!,
perquè a la meva terra som Catalans,
perquè a la meva terra som Catalans...
Nosaltres som Catalans.

We are Catalans, trying to get free in our land,
only 'cos we are Catalans, I send my cant along four winds.
We are Catalans, and as a folk we claim our rights...
We are Catalans!, try to get it for sure!
We are Catalans!, I don't mind if you bore!,
'cos in my land we are Catalans,
and after that we're Spaniards,
(however we're not Castilians),
and after that European,
but furthemore we're from world,
and we're alive, 'thanks Sun',
and after that we're from Universe,
but besides anything we're from gods...
But surely gods know how to govern,
and the big Universe goes on too,
and while the Sun keeps shinning,
will lead the planets with eliptical rules!
And if we carefully tend the earth,
she will comand herself ground and glaucous,
and if she can will all Europe,
so would not possible for Spaniards too?,
and if they can have their govern we just demand ours too.
We are Catalans!, try to get it for sure!
We are Catalans!, I don't mind if you bore!,
'cos in my land we are Catalans,
'cos in my land we are Catalans...
We are Catalans.