14/11/11

Nou president del Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del MaresmeAvui, després de pràcticament cinc mesos de constitució del nou Ajuntament de Mataró s’ha procedit al canvi de la junta del Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme, ens del qual formen part membres dels 28 municipis de la comarca, del Consell Comarcal del Maresme i de la Diputació de Barcelona. (La Comissió Permanent està formada pel president, sis representants dels municipis, tres de la Diputació i un del Consell Comarcal).

Aquesta és la darrera entitat que quedava pendent del canvi (recordem M1tv fa quinze dies); en totes dues succeeixo l’anterior Alcalde, Joan Antoni Baron, qui ha estat responsable de la gestió fins avui.

Encetem una nova etapa i continuem treballant, en un ens que té per objectiu donar una solució integrada a la necessitat de gestió dels residus municipals generats als municipis consorciats.