7/11/11

Pla de Mandat 2011-2015. Díga-hi la teva!
Jornada importantíssima la que hem viscut avui al Saló de Sessions de l’Ajuntament. Hem exposat i explicat el nostre Pla de Mandat 2011-2015, el Pla que pretén ser un compromís explícit amb tots els ciutadans i ciutadanes d’allò que des del govern municipal ens proposem dur a terme durant els propers quatre anys.

El document que us adjunto i que us animo a llegir marca –com expliquem també des del web del consistori- les línies estratègiques i la voluntat del Govern de la ciutat que ha d’orientar l’acció política i de gestió a l’Ajuntament de Mataró. I és també un acte de compromís amb la ciutat, un compromís concret i mesurable a través dels diversos indicadors i sistemes de seguiment del seu compliment efectiu. Un exercici de transparència. Volem explicar el què fem i el què volem fer, i volem que els mataronins i mataronines puguin fer un seguiment de tots aquests compromisos concrets per avaluar-ne el grau de compliment. No entenem la política municipal d’una altra manera: propera, immediata, accessible, transparent, mesurable, valenta, clara i concreta. Pensem que aquest exercici de concreció i claretat és el que tots els ciutadans i ciutadanes necessitem conèixer.

Però som conscients, també, que la ciutat no es construeix només des de l’Ajuntament. I per això, us convidem a participar i a fer-nos arribar els vostres punts de vista, allò que creieu que podeu aportar, suggeriments, crítiques. La Mataró que volem només será possible amb el treball, l’esforç i la implicació de tots els mataronins i mataronines, autèntics protagonistes de la història que ens ha fet com som i que ens permet encarar el futur amb optimisme.