4/2/14

Un pressupost insuficient, segur


La setmana passada el Ple de l'Ajuntament de Mataró va aprovar el pressupost per l'exercici 2014. Es tracta d'un fet important perquè veníem d'un pressupost prorrogat del 2012 i perquè amb aquest instrument podrem afrontar amb més garanties la continuïtat dels serveis municipals i unes mínimes inversions.

Per bé que és cert, tal i com s'ha dit, que el pressupost incrementa en prop d'un 6% la despesa destinada a l'àmbit social, en absolut es tracta d'un pressupost per sentir-se'n satisfet. Sóc el primer en fer autocrítica. De tots és sabut que l'estat de les finances locals, a nivell nacional, que ja històricament ha estat precari, s'ha vist agreujat per diferents factors. La manca d'ingressos propis, el descens generalitat de l'activitat econòmica o la disminució de les transferències de recursos als ajuntaments per part de le'stat i la Generalitat estan portant els ajuntaments a l'ofegament econòmic.  A Mataró s'hi afegeix l'obligació de retornar un elevat deute bancari de 260 milions d'euros contret per l'Ajuntament i per l'empresa PUMSA, que impedeix alliberar recursos per destinar-los directament a les persones, a les polítiques actives d'ocupació o a millorar la neteja de la ciutat. 

Els qui em coneixeu sabeu que jo no sóc partidari de defensar les tesi catastrofistes en cap dels àmbits de la nostra vida. Intento sempre tenir un punt d'optimisme i positivisme que em permet afrontar els problemes i mirar de capgirar les situacions, per complicades i difícils que siguin; i un cert punt de relativisme per no perdre mai de vista que les lamentacions no serveixen per res. Sóc dels que creu que només encarant les coses es poden arribar a superar, a plantar cara als problemes i les difícultats, amb inconformisme i amb rigor.

Per això crec que el pressupost que hem aprovat en aquestes circumstàncies, ens permet encarar l'any amb seguretat, però continua sent insuficient per tot allò que voldríem fer, per atendre les necessitats de moltes famílies mataronines per recolzar el teixit productiu i les entitats de la ciutat i per enfortir els serveis municipals. 

Caldrà, encara, superar força esculls per capgirar aquesta situació. Però una cosa és clara: El nostre -el meu- compromís és afrontar-los amb valentia, enginy i responsabilitat.