29/6/10

L’Alcalde i el Regidor d’Urbanisme han portat al GRUP PUMSA fins al precipici


Avui hem tingut el Ple de Junta General de les empreses municipals.

Us transcric la nota de premsa que hem fet i en podreu seguir el Ple en la seva totalitat aquí.

Veureu que m'ha sortit "llargueta" però és que la cosa és molt seriosa i ve de lluny.

Un apart, però, mereix el comiat del Sr. Montserrat, fins ara Director Gerent d'AMSA, que ha participat en la seva darrera junta ja que es jubila i a qui tots hem dedicat un afectuós comiat.


Joan Mora es mostra molt crític amb la situació financera de les empreses del Grup PUMSA i avisa de les amenaces que assetgen Aigües de Mataró.A PUMSA la situació mereix molta més atenció, així ha començat el cap del Grup Municipal de CiU el seu parlament en el debat sobre els comptes generals corresponents a l’exercici 2009 de les tres empreses que componen el Grup PUMSA (Prohabitatge, Gintra i Pumsa).

El president de CiU ha descrit l’actitud del govern vers l’empresa municipal quan ha dit que "Van empenyent el vehicle endavant, amb el Sr. Bassas fent de conductor temerari". Mora també ha recordat que fa un any ja va advertir de la situació de maquillatge financer i que en el darrer debat del pressupost l’interventor, també, avisava de la situació.

Mora ha volgut remarcar, també, que les pèrdues de 500.000 euros són més maquillatge ja que hi ha més de sis milions d’euros en subvencions, així com una activació d’1,3 milions d’euros d’interessos (legal però més que discutible des del punt de vista de la prudència) i que, per tant, les pèrdues reals podrien superar de molt els 7.000.000 d’euros, això sense comptar que tampoc s’ha fet cap valoració sistemàtica dels actius que en permetin conèixer la seva depreciació real.

"El deute financer és elevat, però el deute amb els creditors és pitjor i no saben si arribaran a final de mes", ha estat una altra de les frases emprades per descriure l’estat dels comptes de PUMSA. "S’ha acabat el crèdit. Potser, la setmana que ve, o més endavant, però estem segurs que tornaran a venir a l’Ajuntament a demanar més diners que no sabem d’on sortiran".

A l’hora de posar exemples concrets, el regidor convergent ha dit que "es tiren endavant projectes com la Nau Minguell sense cap pla de viabilitat. "No saben on van, confonen administrar amb gastar". A continuació, a fet un exhaustiu repàs a totes les operacions de crèdit de la societat, concloent que el govern està al límit, no pot més i ha d’acceptar qualsevol condició financera, sigui de Bancs i Caixes, sigui de proveïdors a qui no podem pagar i, per tant, la única sortida és un acord d’endarreriment pagant elevats tipus d’interès (exemple de PMU de La Llàntia i aparcament R. Estrany).

Aspecte Junta General

Cap al final de la seva intervenció, Mora ha confessat entendre el to de preocupació que es desprenia de les paraules del gerent, però que no comprenia l’optimisme de la direcció política i ha acabat recordant que CiU ja havia demanat anteriorment la dimissió del president del Consell d’Administració, Ramon Bassas, i que havia proposat repetidament la necessitat d'agrupar les tres empreses del Grup PUMSA en una sola.

Amenaces que assetgen Aigües de Mataró

En la seva intervenció davant l’aprovació dels comptes generals d’Aigües de Mataró, el president de CiU ha parlat de la bona gestió pel que fa a l’activitat principal de la companyia, que la capacita per fer equilibris quan se li demana que faci tasques que no li són pròpies, suplint l’administració local. Però, ha avisat de "dues amenaces" que pesen sobre la societat municipal. La primera, la seva filial, MESSA, a la qual, ha dit el líder nacionalista, s’hi està invertint amb més il·lusió que capacitat per fer-ho; i, la segona, el sistemàtic augment de les tarifes per compensar la baixa en el consum d’aigua a causa de l’estalvi del ciutadà i que es fa per obtenir recursos per invertir en allò que no li toca a Aigües de Mataró, però que se l’obliga a fer. De la mateixa manera que preocupa el fet de la temptació constant de justificar com a natural la continuada puja de preus de l’aigua donat que hi ha qui la paga més cara.

Mala gestió

CiU, per mitjà dels seus consellers al consell d’administració del Grup Pumsa, venim expressant de fa tres anys la preocupació per la mala gestió política que està portant al Grup a ocultar la seva situació real i a administrar-se sota el "qui dia passa any empeny" i la "patada" endavant. Fruit de la nostra pressió, així com de la evidència manifesta, els serveis econòmics municipals van també alertar, de cara al pressupost d’aquest 2010, que calia una reestructuració i un canvi radical ja que no hi havia equilibri .

Ara, en l’informe d’execució pressupostària Abril 2010, rebut el mateix dia que es celebra la Junta General, i datada a Juny, l’informe corresponent a les Societats Municipals expressa clarament el següent "No disposem dels comptes de resultats perquè les societats no realitzen tancaments comptables trimestrals. En l’informe del pressupost 2010 de data 10/12/2009 es concloïa la necessitat d’elaborar un pla de mesures per aconseguir la solvència patrimonial i el manteniment de l’activitat de la Societat, sent del tot necessari actuacions al respecte".

És a dir, es corrobora el que des de CiU venim dient des de fa anys però constata que el Govern Municipal, a dia d’avui, no ha volgut prendre les mesures que calien.

Segon any sense que CIU signi els comptes anuals

Per segon any consecutiu, CiU no ha signat els comptes perquè, a nivell general, no podem estar-hi d’acord perquè no estem segurs (ni d’acord) de la gestió que es fa i així ho hem expressat repetidament en els diferents Consells.

Arguments:

- Nivell de coneixement i profunditat de la informació rellevant de la societat totalment insuficient. Basant-nos en la informació que se’ns dona i diuen que tenen. Recordem que se’ns diu que no es fan tancaments mensuals.

- Nivell d’endeutament i patrimonial de la companyia. Molt alt i de difícil solució a curt termini. Això porta a unes tensions de tresoreria molt difícils, per no dir impossibles.

- No hem vist cap pla de viabilitat sobre la gestió actual ni la situació del mercat on opera la companyia i això ens fa dubtar sobre el futur, ja, a curt termini.

- No veiem en la gestió cap mesura correctora de la despesa i/o l’ingrés que afavoreixi la nostra opinió sobre la companyia

- El pressupost del 2010, igual que el del 2009 en el seu dia, està fet sota supòsits molt optimistes i poc realistes quan a realització d’actius donada la situació de l’economia actual, la gestió dels actuals actius i passius i, especialment, la gestió del cash, de la tresoreria, etc.

Aquests aspectes (individuals i sumats) fan que no estiguem en disposició d’estar-hi d’acord i, per tant, signar uns comptes anuals.

FINAL D’ETAPA

Finalment, expressar el malestar de CIU per la injustificada reacció de l’Alcalde en impedir a Joan Mora, durant la celebració de la Junta, contestar les al·lusions del President de PUMSA, al·legant que no estava previst, quan ell mateix –l’Alcalde-, s’ha esplaiat llargament per acabar el Ple (quan tampoc estava previst), sense donar cap opció, barrejant conceptes i mostrant una vegada més la seva voluntat de fer oposició a la oposició, signe inequívoc de la seva impotència i del marcat caràcter de final d’etapa que expressa en cadascuna de les seves intervencions.