3/3/11

26 de 27. Finalment, acord per El Corte Inglés.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ EN DEFENSA DE LA INSTAL·LACIÓ DE “El Corte Inglés”  A MATARÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPAL DE PSC, CIU, PPC, ICV-EUiA, ERC I EL REGIDOR NO ADSCRIT PAU MOJEDANO

ACORDS:
Primer.- Mostrar la satisfacció del Ple de l’Ajuntament de Mataró per l’interlocutòria que arxiva el cas que, per si sol, podia arribar a impedir l’arribada de “El Corte Inglés” a la ciutat, que exculpa l'Alcalde de Mataró, el regidor d'Urbanisme i una lletrada municipal.
Segon.- Reiterar la voluntat dels sotasignants perquè “El Corte Inglés”, empresa resultant del concurs efectuat el seu dia per l'empresa municipal PUMSA, vingui el més aviat possible a la ciutat a complir amb el paper de “locomotora comercial”.
Tercer.- Prosseguir amb les accions públiques de millora de carrers i mobilitat que requereix la implantació del centre comercial i de potenciació del comerç de Mataró.
Quart.- Treballar perquè l'arribada del centre comercial assoleixi els beneficis compartits pel conjunt de la ciutat quant a la creació de llocs de treball i d’impuls d'un nou model econòmic per a la ciutat per la millora competitiva del comerç i la restauració que suposen una sèrie de millores urbanes i de potenciació del comerç de Mataró per tal de que l'obertura del nou gran centre comercial esdevingui una oportunitat per l'activitat comercial de la ciutat.
Cinquè.- Instar el Departament de Territori i Sostenibilitat Generalitat de Catalunya perquè, en el termini més breu possible, indiqui de la manera que cregui més convenient la resolució dels temes plantejats al recurs presentat per PUMSA a l'aprovació definitiva de “Modificació puntual del Pla de millora urbana PMU- 06”, que faci possible una resposta positiva de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona.
Sisè.- L’Alcalde convocarà als Portaveus Municipals per tal de establir una actuació consensuada en aquesta qüestió a fi d’evitar la seva utilització partidària i electoral, i amb l’objectiu d’arribar a compromisos per escrit d’aquí a final de mandat i que vagin, fins i tot, mes enllà de les eleccions donada la transcendència d’aquest assumpte per a la ciutat.
Setè.- Desitjar, a la vista dels perjudicis que poden succeir-se, que siguin retirats els recursos i el cas es doni per conclòs definitivament
Ens ha costat molt aquest acord. Les coses senzilles, els polítics, les fem difícils i fins el darrer minut no hem desencallat la qüestió.
Dilluns ens vam quadrar i aquesta tarda hem rebut el suport de 26 de 27 regidors en aquest text acordat el darrer minut.