24/9/11

Un "fins sempre" Cristalleries de Mataró!Tarda plena d’activitat la d’aquest dissabte i amb poc marge de temps per arribar a tot arreu! Acabat el Castrum dels Armats he baixat fins la plaça de darrera l’Ajuntament per acompanyar les desenes de curiosos que no s’han volgut perdre la demostració de vidre bufat, a càrrec de Lluís Roca i Ferran Collado, i que ha servit per clausurar la mostra amb el fons de Cristalleries de Mataró exposada al Museu de Mataró. Juntament amb el director del Museu, Carles Marfà, he aprofitat per fer una visita a l’exposició –on s’hi poden trobar més de 400 objectes artístics de producció artesana, de diversos colors- i he conversat amb extreballadors i cooperadors de Cristalleries de Mataró. Les meves paraules als assistents han estat de reconeixement a la Cooperativa, esperant que el seu llegat pugui perdurar en el temps com fan al sud de França o a Mallorca, per exemple, i no es limiti a una mostra puntual.