8/1/10

Aconseguim que el seny i el sentit comú s'imposi als plens de Mataró


Tots els grups municipals hem rebut la "Proposta d'ordenació dels Plens Municipals" que resum tot allò que s'havia parlat fins ara, incloent aquells punts que no ens agraden.

Una vegada llegida, l'he contestat inmediatament amb la postura que sempre hem consensuat tots els regidors del Grup i que us transcric a continuació:


Joan Antoni Barón i Espinar

-Alcalde-

A/copia a tots els grups municipals


Benvolgut Alcalde,


Acusem rebut de l’escrit “Proposta d’ordenació dels Plens Municipals”, i tot i que pensem que no aporta res de nou al que ha anat apareixent en el debat mantingut entre els grups, veiem molt bé que acceptis avançar les intervencions de les entitats, cosa que el ROM actual et permet, com a Alcalde, de fer i llargament reivindicada per CiU. Per la qual cosa és evident que estem d’acord en aplicar aquest punt de la proposta des d’ara mateix.


Et volem proposar, també, com ja hem fet altres vegades, de no limitar el temps d'invervenció dels respectius grups municipals en els Plens extraordinaris de Pressupostos, ja que és absolutament impossible fer una feina seriosa en tant poc temps i ens coarta absolutament. No cal que dir que estem parlant d’un dels moments més importants de la política municipals i, paradoxalment i només per tradició, l’únic en que es fixen limitacions de temps.


Com molt bé saps, des del primer dia, la proposta de CiU ha estat evitar les "limitacions" que pretens, exceptuant, si vols, el que fa a les mocions institucionals. Pensem que la durada dels Plens no ve donada tant pel nombre de punts, que també, com per les llargues intervencions en molts d'ells. Per tant, no ens sembla gens bé barrejar les coses. Cal que tinguis en compte que, en aquest mandat, hi ha un grup polític més i, per tant, és lògic que hi hagi més punts i, fins i tot, més debat.


I, si em permets, tot i que no forma part del mateix "paquet" però sí dins del mateix àmbit, voldríem que s'estudiés la possibilitat de tenir un circuït de gravació i emetre els plens íntegres mitjançant internet. Avui hi ha formes ben econòmiques de transmissió (en directe i a la carta) i, pensem que un Ajuntament modern i transparent, se’n podria dotar. Evidentment, ens oferim a fer un estudi de costos i buscar el millor moment i oportunitat per a fer-ho, en funció dels objectius, inversió i terminis.


Molt cordialment,

Joan Mora i Bosch

President del Grup Municipal de CiU

8 de gener de 2010