20/4/08

10.4.8 LA GESTIÓ DEL TRIPARTIT AGREUJA LA SITUACIÓ DE TVM


A la Comissió lnformativa Municipal celebrada del el passat dia 10 d’abril, entre d’altres temes, es va tractar la compra del Fons d’Imatges de Televisió de Mataró per part de l’Ajuntament. A simple vista és podria entendre com una compra o simplement com una inversió més de l’Ajuntament.

Des del grup municipal de CiU vam estudiar en profunditat el cas tot i que, altra vegada, no se’ns van donar tots els documents que vam demanar ni gaire temps per tractar el tema com es mereix, abans de portar la proposta a votació en aquesta passada Comissió. Per a nosaltres, per posicionar-se, era imprescindible que l’expedient definís la gestió que es farà del Fons o, com a mínim, que existís un informe que fixes clarament els criteris amb els quals es farà aquesta gestió (on anirà, com estarà classificat, com s’hi podrà accedir, qui ho podrà fer,...). Ningú fa una inversió de més 670.000 euros, preu que costa la compra de la totalitat de les imatges més la digitalització d’aquestes, sense saber que en farà.

Igualment, només amb el que vam poder veure i llegir en els documents facilitats vam identificar alguns punts mancats de coherència i fins i tot amb algunes contradiccions. Per posar un exemple, els documents que hem tingut a les mans no parlen de com TVM farà front al seu trasllat a una nova ubicació quan hagi de deixar els locals que actualment està ocupant i que han d’acollir el futur Museu.


Segon, és evident que TVM, la televisió de la nostra ciutat amb més de 20 anys d’experiència i amb una molt bona feina feta fins a dia d’avui, es veu ofegada pel nou canal de comunicació propulsat per l’Ajuntament de Mataró, i es veu obligada a vendre’s el seu Fons d’Imatges, el seu patrimoni més important, per agafar oxigen en aquesta nova situació.

D‘aquesta manera, des de CiU veiem una ajuda irònica i absurdament complicada per part del Govern municipal per mantenir viva TVM tot i que són ells mateixos els causants d’aquesta situació d’ofegament.

Tampoc trobem raonable que si algun dia TVM vol accedir a aquest fons d’imatges hagi de pagar per poder-ho fer, i en aquest moment no existeix cap document o acord signat entre l’Ajuntament i Televisió de Mataró que garanteixi que això no serà així.

Amb tot aquest tema, volem deixar ben clar i remarcar que en cap moment volem parlar per boca de TVM. Simplement ens semblen “increïbles” els passos que està donant el Govern amb la seva nova política de comunicació. Per tant, des de CiU critiquem les formes de fer de l’equip de Govern i les “presses” per tirar endavant un tema tan important i que comporta una despesa tan gran com és la compra del Fons d’Imatges i que finalment haurem de pagar entre tots els mataronins.