28/1/09

EL CONSELL DEL PATRIMONI ES QUADRA. PUMSA PICONADORA.

Les presses del govern l’han fet ensopegar una vegada més amb el patrimoni.
Ahir, el Consell del Patrimoni va haver de deixar sobre la taula el tema i no votar-lo fent cas al sentit comú general que deia que en cas de troballes al subsòl s’han d’estudiar convenientment.
Com que el Consell no és vinculant veurem què fa el tripartit. El que és ben cert és que, ahir, a PUMSA, es va aprovar, amb el nostre vot en contra (recordem que PP i CUP no hi eren per malaltia i per coincidir en horari amb la del patrimoni) el concurs per a l’adjudicació del desmuntatge, trasllat, etc
Tot plegat, si ja teníem la sensació de que s’havia planificat com un cop de ma, ara queda ben palès perquè.
El que sembla encara no hem vist és el fonament jurídic per el que es permet fer aquesta capgrossada, cosa que nosaltres entenem que no està permès.
L'hem demanat ...