15/2/12

Una bona notícia per a la ciutat! Recuperem 6,5 dels 13,5 milions d’euros de deute que ja reclamàvem a la Generalitat al novembre!



Us adjunto la notícia que hem publicat al web de l’Ajuntament de Mataró i que també podeu consultar clicant al següent link:

L’Ajuntament recupera 6,5 dels 13,5 milions d’€ de deute que l’alcalde reclamava a la Generalitat al novembre


El deute de la Generalitat ha passat de ser de 13,5 milions d’€ a 8,2 milions d’€, donat que en els últims mesos l’Ajuntament ha cobrat o ha obtingut garanties de cobrament de fins a 6,5 dels milions d’€ que l’administració catalana devia a l’Ajuntament per la realització de diversos programes o serveis oferts a la ciutadania. L’alcalde, Joan Mora, va reclamar públicament al novembre el pagament d’aquest deute arrossegat de diferents exercicis.

En els últims mesos, la tresoreria de l’Ajuntament ha cobrat 2,2 milions d’ € i ha rebut confirming per valor de 4,4 milions d’€ de venciments que es produiran entre gener i abril de 2012. El confirming és un tipus de servei financer ofert per algunes entitats bancàries que consisteix en gestionar els pagaments d’una empresa als seus proveïdors incloent la possibilitat que el creditor pugui cobrar les factures amb anterioritat a la data de venciment.

Els pagaments

Entre els diners pagats per la Generalitat hi ha 1,5 milions d’ € per a l’Institut Miquel Biada , 0,5 milions d’ € dels plans d’ocupació i 0,2 milions d’€ del fons de cooperació local i altres conceptes similars.

Entre els 4,4 milions d’€ que l’Ajuntament cobrarà per confirming hi ha els corresponents al contracte programa de Benestar Social (1,5 milions), l’Escola Arboç (1,1 milions) i la llei de barris (1,7 milions), entre d’altres.

Els deutes

Els 8,2 milions d’€ de deute encara no reconegut per la Generalitat corresponen a conceptes molt diversos, com ara les subvencions per al manteniment de les escoles bressol i de l’Institut Miquel Biada, la trasnsferència per a la millora del transport urbà, bona part del contracte programa de Benestar Social 2011 o bona part de les subvencions de la llei de barris.