1/3/12

Apostem per la zona única en la preinscripció escolar

Us adjunto el detall de la notícia que podeu consultar al web de l'Ajuntament de Mataró. A partir d'ara, les famílies o tutors podran inscriure als seus fills/es a qualsevol dels centres educatius de Mataró i, per tant, desapareixerà el condicionant geogràfic existent fins ara (zones est i oest) i que obligava a inscriure els fills a les escoles corresponents a la zona de residència.


Mataró implanta la zona única en la preinscripció escolar

Els alumnes de 3 a 16 anys es podran preinscriure a qualsevol centre educatiu de Mataró

El Govern municipal ha demanat a la Generalitat que implanti la zona única en la preinscripció escolar per als cicles d’educació infatil, primària i secundària a la ciutat per al curs 2012-2013.

La zona única implica que els pares o tutors podran inscriure als seus fills/es a qualsevol dels centres educatius de Mataró i, per tant, desapareixerà el condicionant geogràfic existent fins ara. Fins el moment, la ciutat estava dividida en dos zones (Est i Oest) i els alumnes havien d’inscriure’s en les escoles corresponents a la seva zona de residència.

El canvi va ser proposat als Serveis Territorials d’Educació de la Generalitat, que l’ha aprovat amb data 22 de febrer. D'altra banda va ser presentat a la comissió de garanties d’admissió. També ha estat presentat al consell escolar i el primer tinent d’alcalde, Joaquim Fernàndez, n’ha informat els grups municipals i a la comissió informativa de l'Àrea de Participació i Servei a les Persones.

Criteris de prioritat

En cas que en un centre hi hagi més demanda que oferta, regiran els criteris de prioritat i els criteris complementaris que estableix la Generalitat, que puntuen l’existència de germans al centre (40), renda anual (10), discapacitats (10), families monoparentals (15) o malaties cròniques (10), i si el pare, la mare, els tutors o els germans han estat escolaritzats al centre per al qual es presenta la sol·licitud (5).

Calendari de preinscripció i matriculació

Preinscripció

Presentació de sol·licituds: del 19 al 30 de març de 2012, ambdós inclosos (Es pot enviar per Internet fins a les 24 hores del dia 29 de març de 2012).

Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional: 17 d'abril de 2012.

Sorteig públic per determinar l'ordenació de sol·licituds: 18 d'abril de 2012 a les 11 hores, als serveis centrals del Departament d'Ensenyament.

Termini per presentar reclamacions: 18, 19 i 20 d'abril de 2012.

Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació definitiva: 25 d'abril de 2012.

Publicació de l'oferta final: 11 de maig de 2012.

Publicació de les llistes d'alumnes admesos: 18 de maig de 2012.

Matrícula

Segon cicle d'educació infantil, educació primària i primer curs d'educació secundària obligatòria: del 4 al 8 de juny de 2012, ambdós inclosos.

Segon, tercer i quart curs d'educació secundària obligatòria o de confirmació de plaça assignada en cas de l'alumnat pendent de l'avaluació de setembre: del 25 al 29 de juny de 2012, ambdós inclosos.

Educació secundària obligatòria pendent de l'avaluació de setembre (matrícula extraordinària): del 7 al 13 de setembre de 2012, ambdós inclosos.