13/3/12

Cal estrènyer-nos encara més el cinturó! Fomentem l’estalvi!

La complicada situació econòmica, i l’estat de les finances de l’Ajuntament, ens han portat a aplicar noves mesures d’estalvi. Les trobareu detalles a la notícia publicada al web de l’Ajuntament de Mataró que adjunto a continuació.

El Govern municipal aplica una nova reducció de la despesa suprimint 4 vehicles, subscripcions a diaris i el recull de premsa
Les mesures poden representar un estalvi anual de més de 20.000 €

El Govern municipal ha decidit prendre noves mesures de reducció de la despesa atesa la difícil situació de les finances de l’Ajuntament. En primer lloc, aquest mes l’Ajuntament ha deixat de contractar els serveis externs de recull digital de premsa, que recollia diàriament les noticies aparegudes a més d’un centenar de mitjans de comunicació i del qual n’eren usuaris els diferents càrrecs electes i tècnics de l’Ajuntament. L’estalvi que generarà durant el 2012 serà de 8.500 €.

En segon lloc, aquest mes se suprimeixen un 40% de les subscripcions a diaris i revistes d’informació general i comarcal a les quals estaven subscrits tant diferents serveis com els grups municipals, fet que generarà un estalvi d’uns 8.100 €.

En un altre ordre de coses, el govern també ha decidit retirar de la circulació 4 vehicles (2 cotxes i 2 motocicletes) que suposen una despesa de 3.500 € anuals (assegurança, manteniment i aparcament). Els vehicles, que feien servir els serveis de Joventut i Dona, Mobilitat, Informàtica i Participació Ciutadana, es guardaran en un magatzem per si es requereixen per substituir algun altre de la flota que s’espatlli o la reparació del qual tingui un cost elevat.

Aquestes mesures d’estalvi se sumen a les ja anunciades pel Govern municipal en les darreres setmanes com ara la reducció de l’horari de funcionament de les fonts públiques o els trasllats i optimitzacions de lloguers d’edificis.