30/3/12

Pla d'Ajust rebutjat (Els deutes no ens els pagarà ningú i hi haurem de fer front els ciutadans d'una manera o altra)

Adjunto el text resumit de la meva intervenció final abans de la votació de la proposta del Pla d'Ajust presentat pel Govern Municipal (CIU) i que havia de permetre a l'Ajuntament concertar una operació de crèdit de 10 milinos d'euros amb l'estat espanyol per pagar les factures pendents de pagament dels proveïdors corresponents a l'any 2011. PSC; PxC; ICV i la CUP han rebutjat el Pla; el PP hi ha donat suport.

“La voluntat del govern amb aquest Pla d’Ajust no és invertir sinó poder arribar a una cosa tant senzilla com es que paguem dins el termini que toca als proveïdors. La primera setmana que vaig prendre possessió del càrrec i vaig entrar al despatx se’m va comunicar que estàvem pagant a 120 dies i desafortunadament no es podien ajustar els pagaments. Des que hem arribat, aquest govern a estat intentant renegociar i reestructurar els deutes perquè aquests 10 milions, més de 10 milions, que es paguen anualment d’interessos puguin ser assumibles. El grup Pumsa necessita una reestructuració global (...) i la millor manera de fer front a aquesta situació és poder assumir aquest Real Decret –presentat pel govern espanyol- que era per pagar a proveïdors i que ens permet “destencionar” la nostra tresoreria. Amb aquesta “destenció” el govern no farà noves inversions, sinó pagarà deutes, perquè desafortunadament aquesta és la situació d’aquest Ajuntament. Ens en sortirem, clar que ens en sortirem! Realisme i transparència, això està fent aquest govern.

Necessitem poder reestructurar els deutes per poder-los pagar (...). Tenim pòlisses de crèdit pendents que estem negociant amb els bancs que estan esperant que ens acollim a aquest Decret perquè qui l’està garantint és el govern de l’estat espanyol. Aquest 5% és un tipus ajustat al mercat que ens permet aplanar aquests deutes i poder-hi fer front amb garanties i sobretot intentar pagar tots els proveïdors a 45 dies.

Estem en unes circumstàncies delicades, no cal fer demagògia, sinó intentem afrontar la situació tots junts. Els hi demano per tirar endavant aquest procés, amb més o menys suport al govern. No estem fent política sinó intentem tirar endavant aquesta situació entre tots. Els deutes no ens els pagarà ningú. Hi haurem de fer front els ciutadans d’una manera o una altra”

Adjunto també la notícia que podreu trobar al web de l'Ajuntament i al web de CIU-Mataró