16/12/09

Veritable esforç de transparència


Agrair de tot cor a tot l’equip de voluntaris que ens ajuda per poder tenir la informació que necessitem i fer l’estudi dels pressupostos . I que gràcies a ells podreu trobar tota la informació següent al Mataró Transparent.

Dels Organismes Autònoms, podreu trobar els ingressos i despeses de:
Institut d’esports
Cultura
Educació
IIMPEM Ingressos i Despeses

En quan a les Entitats públiques empresarials i societats municipals, trobareu les de:

EPE Mataró Audiovisual
Aigües de Mataró
Gintra
Prohabitatge SA
PUMSA

Tota aquesta informació i més que trobareu és la que posem a disposició dels ciutadans i ciutadanes de Mataró i que com a grup fa anys que reclamem al govern municipal sense que aquest l’hagi volgut lliurar mai.