3/4/07

Estem ratllant lo intolerable i les males arts polítiques

Sr. Alcalde. Ja està bé que "pacti" amb el Sr. Vilert que ell no continuï com a elegible però com és que no pacta, també, que deixi de fer-nos passar per "tontos" a tots?

Vostè creu que es pot posar en el mateix sac, en la mateixa proposta al Ple dues coses tant diferents com les següents?

Per una banda, "encarregar a la societat municipal PUMSA, en la seva qualitat d'administració actuant del Sector "Ronda Barceló-Fàbregas i de Caralt", que realitzi, a través de tècnics competents en la matèria, juntament amb els serveis tècnics municipals, els treballs i estudis necessaris per tal de buscar una alternativa al tractament que s'ha de donar a la nau catalogada de la fàbrica Fàbregas i de Caralt, que contempli, si s'escau, el seu trasllat a un emplaçament proper, en connexió amb els estudis que també s'han de realitzar en relació al sector veí de TORRIJOS."

Per l’altre, "modificar l’acord del Ple Municipal de l’11 de gener de 2007, pel que es van aprovar els treballs preparatoris de la modificació puntual del Pla General 1996 que afecta al sector “Entorns del carrer Biada”, en el sentit següent: Deixar sense efectes la proposta relativa a la transformació i nova ordenació del SECTOR TORRIJOS, per tal de poder-ne consensuar una de diferent."

Miri, el PRIMER punt és una barbaritat i ha de quedar ben clar que la incompetència ens costa diners de tots i això ja és inadmissible i indignant.

M'explicaré: És que no va fer tots els estudis abans de fer el concurs? És que ara que el Secretari ha donat la raó a CiU i ha dit que la votació per la descatalogació va ser il·legal i, per tant, la fàbrica queda "CATALOGADA" no es pot fer el més lògic i que fa temps que demanem, que convisqui la locomotora i el patrimoni en un projecte arquitectònic mixt i modern? Sr. Alcalde, torni a la raó, cessi al Sr. Vilert i expliqui’ns a qui farà pagar aquest nou estudi. Si ja ha adjudicat el concurs a “El Corte Inglés”, ara qui es farà càrrec de l'estudi i el trasllat? Vostè no pot quedar-se al marge i ja s'ha fet enrera de gaire bé tot. Una mica més i haurà tornat a la raó.

I deia de no barrejar perquè el segon punt sí que és absolutament lògic. Celebro que d'alguna manera accepti fer la moratòria que li demanàvem i parlar-ne amb els afectats. Tant de bo hagués fet abans i fes el mateix amb l'illa de Can Fàbregas! Avui no es trobaria com es troba. Rectifiqui Sr. Alcalde, rectifiqui que és de savis.

Per tant, no faci que el ple s'hagi de pronunciar amb el mateix veredicte a dues coses tant diferents i tant oposades a la raó. En una cosa hi estem totalment en contra i en l'altra a favor. Nosaltres no sabem com fer anar el cotxe amb primera i marxa enrera alhora. Vostè sí?