22/12/07

LES NOSTRES AL.LEGACIONS AL PRESSUPOST 2008


Dilluns vam tenir el dinar que fem, habitualment, per Nadal amb la premsa, i vam aprofitar per explicar-los en detall totes les al.legacions que CIU ha presentat al pressupost municipal. Ja sabeu que en aquets dinars s’aprofita per parlar de tot i per intercanviar impressions de la vida política municipal. Hi va haver dos temes estrella: la duració dels Plens i Can Fàbregas.

Al vespre, CDC vam tenir Assemblea Comarcal per escollir als companys que ens han de representar en les properes eleccions. Millor dit, els noms que la comarca presenta per a que la Direcció, d’acord amb tots els condicionants (que n’hi ha molts) i després d’escoltar a tothom, presenti una proposta de llista electoral.

És evident que la capacitat real de col.locar un nom en llocs de sortida tant per la llista del Congrés com a la del Senat és gairebé impossible. Per què? Doncs perquè com que els llocs són molt pocs, i som un partit molt gran, tenim mil aspirants per cada plaça. Llavors, qui lidera el cartell, també ha de poder presentar un equip cohesionat, ampli en coneixements d’àrees, experiència, etc. Tot plegat fa que, al final, el tema sigui més que complex.