14/7/09

La estació de rodalies de Mataró de tota la vida NO ÉS PRESCINDIBLE !Avui hem hagut de sortir a alertar sobre el fet consumat amb que, el govern de la Ciutat de Mataró, ha al·legat que la estació actual de tren NO ÉS IMPRESCINDIBLE. Aquesta afirmació en les al·legacions que s’han presentat davant el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la GENCAT ens sembla, signat pel regidor d’urbanisme de Mataró, una mostra de debilitat monumental ja que significa l’obrir la porta a que, algun dia, altres administracions decideixin eliminar-la basant-se en que els propis governants mataronins han dit que “no és imprescindible”. Per tant CiU presentarem una proposta, al Ple, per tal de que tots els Grups polítics es posicionin davant d’aquesta afirmació que, a la nostra manera d’entendre, no reflexa el sentiment de la majoria de la Ciutat ni molt probablement, s’ha meditat prou. Des de CiU, la volem soterrada, amb les noves quatres estacions possibles (Pla d’en Boet, Cerdanyola, Parc Central i Rocafonda) però no volem que el fet que durant molts anys han patit els ciutadans i ciutadanes que viuen a la part alta de la Ciutat (distancia a la estació) es repeteixi en el futur amb els ciutadans que avui viuen a la part baixa (Centre, Eixample, Havana).

A més, i tant important com l’anterior, hi ha la potencialitat que un traçat circular a la Ciutat te en permetre recuperar en el futur els trens semi-directes en convivència amb la connexió pràcticament a la línia metropolitana de Barcelona.

Mataró és la Gran Porta Nord de Barcelona i no ens podem permetre anar enrere. Recordem que ja hem perdut el tren directe a l’aeroport i hem de lluitar per millorar el transport públic i els serveis ferroviaris però no podem anar a menys.

Hem aprofitat també, per recordar el fet de que ja fa uns mesos, vam presentar les nostres pròpies al·legacions a la línia orbital demanant que s’estudiés la proposta de fer passar sortir la línia per la carretera de mata fins a resseguir els laterals de l’autopista i situar els tallers darrer del turó d’Onofre Arnau, de forma que quedin allunyats de la Ciutat. Tallers que, evidentment, haurien de substituir els actuals a primera línia de mar.